Dotazník permanentní změny

 

I LOVE 69 POPGEJŮ
DOTAZNÍK PERMANENTNÍ ZMĚNY

7. 6. 2017
Podlaha, Fakulta umění, Ostrava

Dotazník pro studenty Fakulty umění v Ostravě.
Lze vyplnit anonymně nebo ne, jednak prosíme o vyplnění údajů o ateliérové příslušnosti a studijní ročník.

Cíl dotazníku
– stanovení hodnot a postojů současných studentů FU v Ostravě
– jejich očekávání a cíle (mety), kterých chtějí dosáhnout
– hledání smyslu a významu

Okruhy otázek
3 Vzdělání, práce, seberealizace
2 Společnost, prostředí, kultura, umění
1 Zodpovědnost (vztah) k životu a k sobě samému

INFORMACE o odpovědích a hodnocení
Odpovídejte výběrem hodnoty od 0 do 10, preferujeme intuitivnější přístup k odpovědím

—PO VERNISÁŽI PROBĚHNE KONCERT—
—OTEVÍRACÍ DOBA JE PRODLOUŽENA DO 23:00—

Music
I Love 69 Popgejů
Contact