bio

 Love 69 Popgejů © Matěj Doležel, 2020 #czechboyband from #ostrava

 

I Love 69 Popgejů

Apocalyptic outsider trance dance etc. Legendary punkers without guitars from Ostrava. Jakub Adamec and Pavel Pernický (Marius Konvoj) have been on their way since 2001. They create their own trends and this makes them a real phenomenon of the Czech underground and independent scene.

Historie

Poprvé jsme zahráli koncert ještě jako Popgeji v roce 2001 na našem rodném Valašsku. Pár písníček z té doby je v našem repertoáru dodnes. Je to už tolik let a presto mají co říci i dnešním posluchačům. Jejich obsah a myšlenky platí dodnes.

Dále jsme pokračovali jako 69 Popgeju a nová kapitola se začala psát v roce 2005 v Ostravě, kde se k původnímu triu ve složení Jakub Adamec (klávesy, back voc, muzika a texty), Pavel Pernický (frontman, voc, showman) a Zdenek Vichr (voc) pripojil Petr Štark (perkuse).

Stali se z nás I Love 69 Popgejů. Studenti vizuálního umění, kteří ve své tvorbě překračují hranice mezi hudbou a výtvarným umění. Audio-vizuální fyzická, barevná elektro-punková performance, věčně čerstvý campingový dekadancefloor. Podklady z kláves pumpují různou rychlostí v různých stylech mix disko a punku, country a náboženské muziky, elektro s cirkusem.

V roce 2006 se naše práce zaovocovala vydáním 4-písnového EP „As Long as the Pump is pumpin, so Long as the Bassdrum is going“ v našem Vole Love Production. Popgeji na artycoku, performance z roku 2006. Do roku 2007 jsme v Ostravě provozovali Galerii Strážná Věž. V roce 2008 jsme na net labelu Bylem Kobieta Records vydali „Przeklete EP VL Production“ s našimi zpokrevněnými kapelami Like She a Marius Konvoj a také jsme participovali na kompilaci Strefa AV polské Galerie Szara. Máme za sebou zhruba 100 koncertu, performancí, po Česku, Slovensku, Polsku, Německu a Maďarsku.

Dnes máme před sebou další etapu. Připravujeme vydání debutového alba na labelu Arty Maniac Discs, které by se mělo projevit do konce roku 2009. Mezitím se změnily mnohé podmínky a situace. Svou cestou šli jak Zdenek, tak Petr. Jako duo jsme si však stanovili pokračovat dál na stezce pravdy, krásy, radosti, dobrodružství i služby. Změnily se podmínky, mnohé se dnes dělá jinak, nová doba obohatila náš program novou technikou, poznávání audio-vizuálního umění je dnes spojeno s velkým úsilím o jeho záchranu před chamtivou lidskou civilizací. Ale základní principy zůstávají v platnosti. Občas spolupracujeme s Petrem Markem a naším dvorním VJ se po Babypuchovi stala Magda Janczuk.

Věříme, že každý posluchač najde v naší nahrávce pro sebe tu pravou cestu, inspiraci, příklad pro svoji tvorbu i radost.

A na jaro roku 2010 připravujeme na Vole Love Production kompilaci našich remixu z kuchyně známých i méně významných interpretu současné hudební scény.

Na začátek roku 2010 připravujeme turné k propagaci naší debutové desky. Jsme vítězové Malé Alternativy 2009.


LIVE IN OSTRAVA, 09:

fond_voleho_casu_888

“I Love 69 Popgejů: Dnes nepřijdu do práce, jdu na výstavu… šéfe!”

Výstava v galerii Laubí

Přicházíš a vidíš mříže. Ale dveře jsou pootevřené. Možná si všimneš, že je zámek zatmelený a dveře se tím pádem ani nedají zamknout. Dobře, přesněji je to teda takto, dveře se dají zavřít, ale zamknout ne. Takže víte, co si s mřížema můžete?

Otevřené dveře. Otevřený prostor. Otevření lidé. Otevřené duše.

Zadarmo.

Od různých koncepcí – na začátku byla koncepce zabydlení galerijního prostoru:

Kdyby byla naše výstava v zimě, tak by tam lidi mohli přespat zadarmo, ale jelikož je babí léto tak to postrádá smysl… Určitým gestem definovat absurditu komercionalizace života ve městě, která generuje celou řadu problémů – jako nájmy v centru, které jsou nehorázné – tím pádem se objevují prázdné obchody, prázdné domy, prázdné ulice, hnus a pudové podbízení se za každou cenu, nízké platy – dlouhá pracovní doba zaměstnanců, otroctví  a s tím spojený, kromě nejrůznějších věcí, i úpadek vkusu – kulturní ignorance… Ono je to sice v centru na náměstí, ale nikdo tam moc nechodí, protože taky nikdo moc nechodí do muzea…

Dalšími kroky jsme se dostali až ke koncepci Atrakce pro lidi v galerijním prostoru. Proč? Protože koho zajímají muzea a galerie? Lidi zajímají atrakce. Kdy ostravské náměstí začalo žít? Když se na něm udělal olympijský park…

Takže, Tomáši, ještě krátká definice k čemu jsme konkrétně došli (zatím):

Chtěli bychom vytvořit něco jako oltář Fondu volného (svobodného) času. Vcházíš do galerijního prostoru, který je otevřený (viz. výše). Stěna naproti tobě je celá pokrytá zrcadly. Na ní je nalepený plotr – velký graficky provedený kruh (koláč) s jednotlivými položkami (činnostmi), které člověk vykonává ve svém volném čase. Pod ním minimalistický oltář (cca tři schody a jeden velký sokl, buď pokrytý zrcadly, nebo prostě monochromně bílý). Oltář by měl být s velké části pokrytý svíčkami a návštěvníkům galerie by měly být k dispozici další svíčky, které lze zapálit a postavit na oltář (nerealizováno, z důvodu požární ochrany budovy: pozn. kurátora). Hned jak vejdeš do galerijního prostoru, budeš mít k dispozici formulář, ve kterém budeš moci definovat svůj volný čas.

Jak trávíme náš volný čas? Co to o nás vypovídá?

Jaké služby (činnosti) tvoří Váš každodenní život?

Jste tady?

Aktivní? Pasivní?

Volní?

Jste šťastní?

I love 69 popgejů

„Lidé investují svůj omezený volný čas do aktivit, ve kterých nějakým způsobem shledávají nějaký přínos, nějaký benefit, nějaké potěšení. A pokud drtivá většina populace, 95 procent nebo kolik, jsou různé sociologické výzkumy, nemá to očekávání zajímavého strávení volného času s nějakou výstavou nebo muzeem, tak je velmi obtížné to očekávání zlomit nebo narušit.“

Ladislav Kessner, historik umění, výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví, převzato z dokumentárního filmu: Fetiš návštěvnost (kritický seriál), Artycok.tv, 2016

Audiovizuálně performerská skupina I Love 69 Popgejů vznikla v roce 2001 ve Valašském Meziříčí ve složení Jakub Adamec (*1981), Pavel Pernický (*1985) a Zdeněk Vichr (1980). Po přesunu do Ostravy v roce 2005 uskupení doplnil Petr Štark (*1980). V současnosti jsou základními kameny formace Jakub Adamec a Pavel Pernický, absolventi ateliéru Intermédií Petra Lysáčka na Ostravské univerzitě. V letech 2005–2007 skupina provozovala galerii Strážná věž, jejíž klubovna byla na podzim 2008 k vidění na výstavě ostravského umění Aloha Ovar Nuova v Galerii Václava Špály. Ve stejném roce vystavovali Popgejové v Praze na souborné výstavě INTRO 518 TEĎ 69 TEĎ* TEĎ 180 BONUS Q TRACK!, která tematizovala vztah hudby a výtvarného umění. V žižkovské Galerii 35m2 také svedli pod vedením kurátorky Hany Beranové souboj s brněnskou skupinou Anymade. V listopadu 2009 byli Popgejové jmenováni nejzajímavějším projektem hudební přehlídky Malá alternativa. Jakub Adamec v současnosti působí ve Varšavě, Pavel Pernický zůstává v Ostravě.


Běhám kolem Ohně. Video k prvnímu singlu ze splitu LIDUMIL HERETIK. // Video for the first single from the split cassette LIDUMIL HERETIK (by Vole Love + Flesh&Brain).

lidumil_heretik_AA

Let’s Gold Corrydor approaching.

But from the other side, to let you know. For the first time we played a gig yet as Popgeji in 2001 to our native Wallachia. A few songs from that period are in our song list till today. It has been many years and still have something to say to today’s listeners. Their content and ideas remain valid today. We also continued as 69 Popgeju a new chapter began in 2005 in Ostrava, where the original trio composed Jakub Adamec (keys, back voc, music and lyrics), Pavel Pernický (frontman, voc, showman) and Zdenek Vichr (voc) joined Petr Štark (percussion). Became one of us I Love 69 Popgeju.

Visual arts students, who in their artwork cross borders between music and visual arts. Audio-visual, physical, color electro-punk performance, always fresh dekadancefloor camping. Background from the keyboard pumped at different rates in different styles mix of disco and punk, country and religious music, electro with the circus.

In 2006 we released 4-song EP „As Long as the Pump is Pumpin, so long as the Bassdrum is going“ in our Vole Love Production. By 2007, we operated a Watchtower gallery in Ostrava. In 2008 the polish Bylem Kobieta Records net label released „Przeklete EP VL Production“ with our fraternal bands Like She and Marius Konvoj and we also participated in the compilation of the polish-czech audio-visual pieces „Strefa AV“ made by Gallery Szara from Cieszyn. We had about 100 concerts, performances in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Germany and Hungary.

Today we will have next stage. Coming soon release our debut album on the label Arty Maniac Discs, which should be out to the end of 2009. Meanwhile, changed many conditions and situations. Zdenek and Petr went their way to their lives. As a duo, however, we decided continue on the path of truth, beauty, joy, adventure and also services. Changed conditions, many are now doing otherwise, a new term enriched our program a new technology, learning audio-visual art is now associated with a great effort to save it from greedy human civilization. But the basic principles remain valid. Sometimes we work with Peter Mark and our court after VJ Babypuch become Magda Janczuk.

We believe that every listener will find in this recording for themselves the right way, inspiration, an example for their work and joy.

And on the spring 2010 is planned at the Dude Love Production compilation of remixes from the kitchen of known and minor artists contemporary music scene. At the beginning of 2010 preparing a tour to promote our debut album. We are the winners of Malá Alternativa 2009.

Let’s Gold Corrydor zbliza sie.

Ale z drugiej strony, by bylo wiadomo. Pierwszy koncert zagralismy jeszcze jako Popgeji w 2001 r. na naszej rodzinnej Woloszczyznie. Kilka piosenek z tego okresu figuruje w naszej songliscie do dzis. Wciaz maja cos do powiedzenia dzisiejszym sluchaczom. Ich tresci i idee sa nadal aktualne.

Dalej kontynuowalismy jako 69 Popgeju. Nowy rozdzial rozpoczal sie w 2005 w Ostrawie, gdzie oryginalne trio w skladzie: Jakub Adamec (klawisze, powrót voc, muzyka i teksty), Pavel Pernický (wodzirej, voc, showman) i Zdenek Vichr (voc) nastepnie dolaczyl Petr Štark (perkusja), stajac sie jednym z nas, I Love 69 Popgeju. 4 uczniów Sztuk plastycznych, którzy poszukuja w swojej twórczosci granic miedzy muzyka i sztuka wizualna i je przekraczaja. Audio-wizualne, fizyczne, kolorowe electro punk-performance, zawsze swiezy dekadancefloor camping. Podklady sa z klawiszy pompowane w róznym tempie w róznych stylach, w kominacjach disco i punka, country i muzyki chrzescijanskiej, electro z cyrkiem.

W roku 2006 nasza praca zaowocowala wydawnictwem EP 4-piosenkowym „As Long As the Pump is Pumpin, so Long as the Bassdrum“ w naszej Vole Love Produkcji. W 2007 r. prowadzilismy galerie Straznica w Ostrawie. W 2008 r. na polskim net labelu Bylem Kobieta Records wydalismy „EP Przeklete VL Produkcja“ wspólnie ze spokrewnionymi zespolami Like She i Marius Konvoj, nasze piosenki znalazly sie na kompilacji polsko-czeskiej „Strefa AV“ wyprodukowanej przez Galerie Szara z Cieszyna. Zagralismy okolo 100 koncertów- performance w Czechach, na Slowacji, w Polsce, Niemczach i Wegrach.

Dzis rozpoczecie kolejnego etapu.

Przygotowywujemy nasza debiutancka plyte na czeskim labelu Arty Maniacs Discs, która powinna pojawic sie do konca 2009 r. W miedzyczasie zmienilo sie wiele…. Zdenek i Petr poszli swoja droga. Jako duet, jednak postanowilismy nadal kontynuowac na drodze prawdy, piekna, radosci, przygody i uslug. Zmienily sie warunki, wiele rzeczy robi sie inaczej, nowa epoka wzbogacila nasz program o nowe technologie, poznawanie sztuki audio-wizualnej jest teraz zwiazane z wielkim wysilkem, aby ochronic ja przed chciwa ludzka cywilizacja. Ale podstawowe zasady pozostaja aktualne. Czasami wspólpracujemy z Petrem Markem i naszym VJ po VJ Babypuchowi stala sie Magda Janczuk.

Wierzymy, ze kazdy sluchacz znajdzie w tym nagraniu cos dla siebie, swoja wlasciwa droge, inspiracje i radosci.

Na wiosne 2010 r. planujemy wydanie kompilacji remiksów na Vole Love Produktion. Remixy z kuchni artystów duzych i takich drobnych ze wspólczesnej sceny muzycznej. Na poczatek 2010 roku przygotowujemy wycieczke z promocja naszego debiutanckiego albumu.

t’s finally here! EurNoVision 2015 – 20 artists from 20 different lands compiled together in oddball euphoria!!! (incl. POPGEJŮ’S new version of I WASH MY SOUL) 👊Go get it now on CD & download: https://eurnovision.bandcamp.com/album/eurnovision-2015

Mam czelnosc vol3, czerwiec 2009, lódz jazzga, STRÁŽNÁ VEŽ!

bio

9.11.2014

Music
I Love 69 Popgejů
Contact